Introductie

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht voor elke website die informatie over een EU-burger opslaat. Serve the City Utrecht geeft graag inzicht in de manieren waarop informatie wordt opgeslagen en gebruikt.

Waarvoor gebruiken we jouw gegevens?

Informatie (zoals persoonsgegevens van vrijwilligers, hulpvragers of samenwerkingspartners) die door Serve the City Utrecht verzameld wordt, kan worden gebruikt:

 • om te reageren op een verzoek om informatie;
 • om informatie te verspreiden; zoals nieuwsbrieven (eens in het kwartaal), hulpvragenmail (eens in de 6 weken) of uitnodigingen voor evenementen;
 • om contact op te nemen met vrijwilligers om ze op een juiste manier te koppelen aan hulpvragers;
 • om donaties te verwerken;
 • om de gegevens van vrijwilligers, hulpvragers en samenwerkingspartners te bewaren;
 • om vrijwilligers, hulpvragers, donateurs en samenwerkingspartners op de hoogte te stellen over de ontwikkelingen, evenementen, activiteiten en campagnes van Serve the City Utrecht;
 • voor zakelijke doeleinden, zoals data-analyse, audits, fraudebewaking en -preventie, het verbeteren of aanpassen van onze diensten, het identificeren van gebruikerstrends, het bepalen van de effectiviteit van informatieve en operationele activiteiten en het uitbreiden van onze vrijwilligersactiviteiten;

Hoe gaan we om met jouw gegevens?

Serve the City Utrecht gebruikt de verzamelde informatie in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat gegevens:

 • eerlijk en rechtmatig worden verwerkt;
 • alleen worden verwerkt voor beperkte doeleinden en op een gepaste manier;
 • adequaat en relevant voor het doel worden gebruikt;
 • nauwkeurig worden bijgewerkt;
 • niet langer bewaard worden dan nodig is voor het doel. Dit betekent dat we gegevens die niet langer noodzakelijk zijn voor het doel, niet langer bewaren dan 2 jaar;
 • verwerkt worden in overeenstemming met de rechten van betrokkenen;
 • beveiligd worden door de verwerkingsverantwoordelijke, die technische en andere maatregelen neemt om onwettige verwerking of onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging van persoonlijke informatie te voorkomen;
 • niet overgedragen worden aan derden buiten Serve the City Utrecht zonder adequate bescherming.

Overige bepalingen

Daarnaast zal Serve the City Utrecht ervoor zorgen dat:

 • er een functionaris voor gegevensbescherming is met specifieke verantwoordelijkheid voor het waarborgen van de naleving van gegevensbescherming;
 • iedereen die persoonlijke informatie verwerkt, begrijpt dat ze contractueel verantwoordelijk zijn voor het volgen van goede praktijken voor gegevensbescherming;
 • iedereen die persoonlijke informatie verwerkt (zoals vrijwillige coördinatoren, stagiaires, project- en netwerkcoördinatoren), hier op de juiste manier voor zijn opgeleid;
 • iedereen die persoonlijke informatie verwerkt, op de juiste manier gecontroleerd wordt;
 • iedereen die vragen wil stellen over het omgaan met persoonlijke informatie weet wat te doen;
 • alle vragen over het omgaan met persoonlijke informatie snel en goed worden behandeld;
 • duidelijk beschreven is hoe er wordt omgegaan met persoonlijke informatie;
 • de manier waarop persoonlijke gegevens beheerd, gebruikt en verwerkt worden, regelmatig geëvalueerd en gecontroleerd worden.

Dit beleid zal waar nodig worden bijgesteld om in overeenstemming te zijn met de AVG.

Website statistieken

Serve the City Utrecht gebruikt Google Analytics om het publiek van de website te meten. Informatie over de locatie en leeftijd van bezoekers kan voor een beperkte tijd worden opgeslagen op de servers van Google Analytics, maar identificeerbare informatie wordt na 14 maanden automatisch verwijderd. Google Analytics volgt de GDPR-richtlijnen en je kunt er hier meer over lezen. In geen enkel geval zal deze verzamelde informatie worden gedeeld met een andere partij.

Nieuwsbrief

We gebruiken MailChimp voor onze nieuwsbrieven en hulpvragenmails. Door je te abonneren op onze nieuwsbrief of hulpvragenmail, erken je dat de informatie die je verstrekt, zal worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met hun Privacybeleid en Voorwaarden. In geen enkel geval zal de verzamelde informatie worden gedeeld met een andere partij.

Opslag van informatie

Tenzij anders vermeld, wordt de door jou verstrekte informatie opgeslagen in onze Serve App, beperkt in een beveiligde Dropbox en op onze server bij Infomaniak.

Vragen?

Wanneer je vragen hebt over ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen via het contactformulier. Neem ook gerust contact met ons op wanneer je een verzoek wilt indienen betreffende je persoonsgegevens (bijvoorbeeld een verzoek om inzage of verwijdering van gegevens).

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close