Wie wij zijn

Asielzoekers, ouderen, mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperkting, mensen die hun leven even niet meer op orde hebben, mensen die eenzaam zijn; jongeren zetten zich via Serve the City vrijwillig in voor kwetsbare Utrechters!

Serve the City Utrecht is een jongeren vrijwilligersorganisatie van jongeren die hulp en aandacht bieden aan mensen met weinig of geen netwerk in de gemeente Utrecht. Wij inspireren en motiveren jongeren in de leeftijd van 16-30 jaar om een verschil te maken in de stad door zich in te zetten voor een Utrechter die hulp nodig heeft of wel wat aandacht kan gebruiken. Begrippen als verbindend, toegankelijk, vrolijk en ontmoeting staan centraal bij Serve the City Utrecht.

Wij maken ons sterk voor een mooier Utrecht! Wij zouden het tof vinden als het in Utrecht normaal is dat jongeren omzien naar hun mede-Utrechters en actief betrokken zijn bij hun stadgenoten. We geloven dat jongeren heel veel te bieden hebben en daarom faciliteren wij laagdrempelig vrijwilligerswerk. Jongeren bepalen zelf wanneer en welk vrijwilligerswerk ze doen, zodat het volledig is afgestemd op hun agenda, mogelijkheden en voorkeuren.

Vrijwillige inzet door jongeren levert een bijdrage aan het versterken van onderlinge verbondenheid tussen verschillende groepen. Daarnaast geloven we dat wie zich inzet voor een ander, zelf ook verandert. Wie geeft, ontvangt. De inspiratie voor dit werk vinden we in Jezus Christus. Hij was op aarde om mensen te dienen en niet voor zichzelf te leven. Jezus liet zien wat het is om anderen lief te hebben als jezelf en hen te behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden. Hij inspireert ons om samen te leven in Utrecht en de kracht van gemeenschap te (her)ontdekken. Samen met álle jongeren (ongeacht religie, afkomst, gender etc.) werken we toe naar een mooier Utrecht, waarin mensen met weinig of geen netwerk verder geholpen en gezien worden.

Meer weten? Bekijk dan hier ons beleidsplan, of lees ons laatste jaarverslag.


Who we are  

Asylum seekers, the elderly, people with physical impairments or learning difficulties, those whose lives are momentarily out of order and those who are lonely: young people can volunteer to help vulnerable people in Utrecht through Serve the City!   

Serve the City Utrecht is a volunteer organisation made up of young people who give their time to those with little or no network in the municipality of Utrecht. We inspire and motivate young people between the ages of 16 and 30 to make a difference in their city by volunteering to help those in Utrecht who need it most. Connection, open-mindedness, joy and community are the values at the core of everything we do here at Serve the City Utrecht.  

We are committed to creating a more beautiful Utrecht! We would love it to be the norm in Utrecht that young people look out for and actively engage with others in the city. We believe that young people have a lot to offer; therefore, we facilitate accessible voluntary work for them to get involved in. They can decide for themselves when they would like to volunteer and what kind of voluntary work they would like to do, meaning that it is completely tailored to their schedules, capabilities and preferences.  

The work that these volunteers do contributes to enriched and strengthened connections between different groups of people in our city. In addition to this, we believe that by giving their time to others, young people are also able to develop themselves. Those who give, receive. We find our inspiration for this work in Jesus Christ. He came to Earth to serve other people and not himself. Jesus showed what is it to love others as you love yourself and to treat them as you would also wish to be treated. He inspires us to work together in Utrecht and to (re)discover the power of community. Together with all young people, (irrespective of race, religion, gender etc.) we are working towards a more beautiful Utrecht, in which people with little or no network receive the help and support that they need.  

Would you like to know more? Check out our policy plan here or read our most recent annual report 

Geschiedenis

Serve the City is in Utrecht sinds 2011 actief, waarbij jongeren zich jaarlijks tijdens een aantal grote actiedagen konden inzetten voor hun Utrechtse stadgenoot.

Vanaf 1 februari 2016 is Serve the City veranderd in het huidige jongerennetwerk, waarbij jongeren dagelijks en structureel hulp en aandacht bieden aan Utrechters die weinig of geen netwerk hebben.

Daarbij is Serve the City Utrecht zowel aangesloten bij de internationale beweging Serve the City als bij het landelijke Inspiratienetwerk Tijd voor Actie. 

Wie helpen wij?

Dak&Thuislozen

Asielzoekers

Ouderen

Lichamelijk beperkten

Verstandelijk beperkten

       Kinderen

Het team

Ik draag graag bij aan nog meer verbinding tussen mensen. Samen komen we verder!”

 

Irene Lapajian
Directeur/teammanager
irene@stcutrecht.nl

“Als je deelt van wat je hebt, dan kom je nooit tekort”                                                                                                                         

Marieke Jonkman-Bakker
Projectcoördinator Samen in Utrecht
marieke@stcutrecht.nl

Geef wat je ontvangt. Ontvang wat je krijgt. Waardeer wat je hebt.”                                                                                                    

 

Anouk Hovenga
Projectcoördinator Babbelen met Beppe
anouk@stcutrecht.nl

Ik help met de cijfertjes, zodat de medewerkers zich maximaal kunnen richten op de inhoud en het verbinden van de inwoners van Utrecht                                                                                                                                             

Guus Delen
Boekhouder
guus@stcutrecht.nl

Suzanne Lagerweij

Projectcoördinator Babbelen met Beppe

suzanne@stcutrecht.nl

Jouw foto en favoriete quote hier? Check dan snel onze vacatures!                                                                                                                                                             
We zijn op zoek naar:

“Mijn droom is dat er in Utrecht niemand is die er helemaal alleen voorstaat”                                                                                                                                                                                 

Jan Bergstra
Voorzitter
voorzitter@stcutrecht.nl

     

         

     

Wout Bekhuis
Secretaris
secretaris@stcutrecht.nl

“Bij STCU heb ik vrijwilligerswerk gevonden dat écht past bij wat ik goed kan. Ik vind het mooi dat onze coördinatoren hard werken om voor iedere Utrechter zo’n goeie match te vinden”.
Gerard Zwijnenburg
Penningmeester
penningmeester@stcutrecht.nl

Jouw foto en favoriete quote hier? Check dan snel onze vacatures!                                                                                                                                                    

We zijn op zoek naar:

  • vrijwilliger communicatie
  • vrijwilliger fondsenwerving

Over de stichting

Gegevens

Stichting Serve The City Utrecht
RSIN nummer: 823137946
KVK: 51183765

Post- en bezoekadres: De Lessepsstraat 78, 3553 RL,Utrecht
Rekeningnummer: NL75 INGB 0005 9220 72

ANBI-status: ja

Bestuur

Het bestuur van Serve the City Utrecht bestaat uit de volgende personen en bijbehorende functies:
Jan Bergstra (Voorzitter)
Wout Bekhuis (Secretaris)
Gerard Zwijnenburg (Penningmeester)
Hans Koster (Algemeen Bestuurslid)

 

Bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning (ook geen vacatiegeld voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen). Personeel van de stichting ontvangt salaris conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Projectplan

Voor de doelstelling van Serve the City Utrecht, zie het meerjarig beleidsplan

Jaarverslagen

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close