Steun ons!


Wat gaaf dat je ons wilt steunen! Dat kan op verschillende manieren.

1. Met een gift
Je kunt ons financieel steunen door middel van een gift over te maken naar bankrekeningnummer NL75 INGB 0005 9220 72 ten name van Stichting Serve the City Utrecht. Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51183765 en zijn als ANBI geregistreerd bij de Belastingdienst. Uw gift aan Serve the City is derhalve van de belasting aftrekbaar.

2. Met nieuwe vrijwilligers
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Doordat jij ons bekend maakt bij je vrienden, kunnen meer mensen deel gaan uit maken van de Netwerk Serve the City beweging. Meld je aan als ambassadeur van Serve the City, of help mee op Social Media om Serve the City bekend te maken. Uiteraard mogen jouw vrienden, collega's, studiegenoten of huiskringleden zich ook allemaal opgeven!

3. Steun ons met jouw deelname!
We willen dat zoveel mogelijk mensen met ons mee gaan doen. Dus meld je aan als vrijwilliger!